glava
EKOLOŠKA KMETIJA JOŽE IN ZDENKA KREŽE, Podkraj 33, 1430 Hrastnik, tel. 03 56 45 208, mob. 031 500 336

crta

O NAS PRODUKTI KJE SMO VIZIJA

ŽIVINOREJA:

Imamo petdeset ovac JSR pasme, ki so plodne vse leto in jarijo trikrat v dveh letih. Te ovce nam dajo povprečno 1,7 jagnja na jaritev in dokaj dobro priraščajo brez krmil, dodajamo jim samo mešanico ječmena in koruze. Jagnjeta prodamo doma, del za pleme, ostalo za meso. Živali so vso pašno sezono zunaj, pozimi imajo izpust, tako da so lahko zunaj kolikor jim je pač volja.
Na kmetiji je tudi sedem burskih koz, ki izvirajo iz južne Afrike. So mesni tip koze z lepo glavo, povešenimi, rjavimi ušesi in so molzne samo toliko časa, dokler dojijo. Njihova naloga je čiščenje grmovja in opravljajo jo zelo dobro. Najraje imajo sadno drevje, zato moramo nanj še posebej paziti. Vseskozi se pasejo skupaj z ovcami, le v sadovnjak jim ne pustimo. Zdrave in lepe kozice ter kozličke prodamo doma, za pleme. Vse naše živali imajo kontrolirano poreklo.

 

 

SADJARSTVO:

Naš sadni vrt ni prav bogat, vinsko trto in nekaj dreves pa le imamo. Gre za stare sorte drevja, kot so bobovec, krivopecelj, kosmač, vinska mušnica, precej je sliv, nekaj je češenj, breskev in marelic. Vsako leto posadimo tudi nova drevesa, predvsem stare sorte. Nekaj jih je novejših, kajti najlažje okusiš okus in kvaliteto dóma domá. Sadje imamo za ozimnico, za kuhanje marmelade, sokov, kompotov in žganja, iz katerega nato delamo razne likerje in zdravilne pijače. Večino pridelanega obdržimo zase, ostalo pa podarimo prijateljem in znancem.

 

 

GOZDARSTVO:

Kot na vsaki kmetiji, imamo tudi pri nas nekaj gozda, zato se ukvarjamo še z gozdarstvom. Letno posekamo okoli 20m³ lepega lesa, s čiščenjem slabšega drevja, in redčenjem le tega, pridobivamo drva, hkrati pa plemenitimo gozd še za naše zanamce.

kmetija

info@eko-kmetija.com
© DESIGN: PETRA MARINKO FOTO: JERNEJ BIDERMAN ©