glava
EKOLOŠKA KMETIJA JOŽE IN ZDENKA KREŽE, Podkraj 33, 1430 Hrastnik, tel. 03 56 45 208, mob. 031 500 336

crta

O NAS PRODUKTI KJE SMO VIZIJA

Smo mlada štiričlanska družina, ki je pred osmimi leti začela kmetovati na 10 ha veliki kmetiji, z domačim imenom Pr Jušk. Kmetija sodi med gorsko višinske, kmetujemo pa po načelu Ekološkega kmetovanja.V teh letih smo zgradili nov hlev, nov kozolec, nabavili čredo petdesetih ovac, sedem burskih koz in obnovili star kozolec. Nakupili smo precej nove in rabljene mehanizacije, tako da je  kmetovanje še lažje.
Kmetija je bila pred nami le delno obdelana. Površine so bile zaraščene, polne grbin, skalnih samic in površinskih voda, zato smo v vseh teh letih opravili zelo veliko zemeljskih del – približno petsto strojnih ur, vloženega pa je bilo še nekajkrat več ročnega dela. Vsa zemeljska dela je za nas izvajalo podjetje AGM NEMEC iz Sedraža. Z njihovim delom in izkušnjami smo zelo zadovoljni, zato bomo še naprej sodelovali. Rezultati tega dela so vidni na vsakem koraku. Travniki so sicer še vedno strmi, vendar so brez grbin, grmovja in voda.

info@eko-kmetija.com
© DESIGN: PETRA MARINKO FOTO: JERNEJ BIDERMAN ©